Modelový rozpočet - rodinný dům, jednoduchá sedlová střecha, tašky, 3 svody, vlastní uzemnění. Cena 15-16000 kč.