Modelový rozpočet 2 - Rodinný dům, členitá valbová střecha, tašky, 5 svodů, vlastní uzemnění, 19-21000 kč.