Modelový rozpočet 1 - Rodinný dům bungalov, jednoduchá valbová střecha, 3 svody, vlastní uzemnění, 11-14000 kč